งานประจำปีศาลเจ้าใหหลำระนองครบรอบ 102 ปี

Last updated: Jun 28, 2016  |  1202 จำนวนผู้เข้าชม  |  ระนองแทรเวิลนิวส์ 2015

งานประจำปีศาลเจ้าใหหลำระนองครบรอบ 102 ปี

งานประจำปีศาลเจ้าใหหลำเค่งจิวฮุ่ยก่วน จังหวัดระนอง และ สมาคมใหหลำระนอง
         
         นายวีระ บุญราศรี นายกสมาคมใหหลำระนอง และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ได้มีกำหนดจัดงานประจำปีศาลเจ้าใหหลำระนอง ครบรอบ 102 ปี ในวันที่ 20 - 22 มกราคม 2558
โดย ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2558 ศาลเจ้าได้มีพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศาลเจ้า
เป็นพิธีแบบจีนโบราณ และมีชาวใหหลำในจังหวัดระนอง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หลังจากเสร็จ
พิธีแล้วได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนใหหลำอีกด้วย
          ในช่วงเย็น ชาวใหหลำ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และชมอุปรากรณ์จีน หรืองิ้วใหหลำ จากคณะนำศิลป์
ซึ่งในปัจจุบัน ในเมืองไทยเหลือคณะงิ้วใหหลำเพียง 5 คณะเท่านั้น

Powered by MakeWebEasy.com