ท่องเมืองมะลิวัลย์ - เกาะสอง

Last updated: 2015-07-26  |  2921 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ท่องเมืองมะลิวัลย์ - เกาะสอง

ทริปท่องเที่ยวเมืองมะลิวัลย์ - เกาะสอง

ย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ไทย - เมียนมาร์

ราคา: 1,650 บาท / ท่าน

มีโปรแกรมทุกๆ เสาร์ หรืออาทิตย์ หรือ กรุ๊ปทัวร์เกิน 10 ท่านขึ้นไปสามารถระบุวันได้
(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่โทร/ไลน์ : 088-8233959)


 

โปรแกรมทัวร์ดังนี้:

08:30 น.     ถึงท่าเรือระนอง ทำเรื่องเอกสารผ่านแดน
09:00 น.     เดินทางถึงท่าเรือเกาะสอง ดำเนินการเรื่องเอกสารเข้าเมือง เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่เมืองมะลิวัลย์
09:50 น.     เริ่มต้นทริปแรกที่ บ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเมืองมะลิวัลย์ ชมบรรยากาศ ผ่อนคลายที่บ่อน้ำแร่มะลิวัลย์
10:20 น.     จากนั้นจึงเดินทางไปยังวัดไทยมะลิวัลย์ ชมเจดีย์รูปทรงพุทธคยาอันวิจิตรงดงาม
11:00 น.     เดินทางต่อไปวัดชวยเต่าอู หรือ วัดภูเขาทอง นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่มีพระสงฆ์ เป็นผู้ดูแล
12:00 น.     เที่ยวน้ำตกมะลิวัลย์ และรับประทานอาหารกลางวัน มื้อพิเศษและพักผ่อนหย่อนใจหรือลงเล่นน้ำตกก็ได้
14:00 น.     เดินทางต่อไปยังวัดเจ็ดไมล์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ชมพระพุทธรูปที่ทำจากไม้ไผ่สานทั้งองค์ฝีมือปราณีตสวยงาม                  เป็นพระไม้ไผ่องค์ที่ 25 ของประเทศ เมียนมาร์
15:00 น.     เดินทางไปยังเนิน 555 (ฟุต) ยอดเขาสูงใจกลางเมืองเกาะสอง ชมวิวแบบ 360องศา พักจิบกาแฟและเครื่องดื่ม                    คลายร้อน
15:40 น.     จุดสุดท้ายพาท่านไปสักการะ เจดีย์ปยีดอเอ้ (เจดีย์แห่งความสงบร่มเย็น) จำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ภายใน
                 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบพระประจำวันเกิดและขอพรกับพระเทพทันใจ
16:30 น.     ถึงท่าเรือเกาะสอง และกลับสู่ระนองโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข:
ค่าแพ็คเกจทัวร์ ต่อ 1 ท่าน รวมค่าเรือบริการไป - กลับ ค่ารถตู้ปรับอากาศ ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และเครื่องดื่ม
ค่ามัคคุเทศน์ ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าเอกสารผ่านแดน (กรณีเป็นคนไทย)


สำรองที่นั่งได้ที่ : โทร. 088-8233959 อีเมล์ pornpilairats@gmail.com
แพ็คเกจทัวร์ โดย บริษัท ระนองรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด ( Triple R Tour)


 

Powered by MakeWebEasy.com