เรือสิรินันท์นาวา เที่ยวปฐมฤกษ์ ณ ท่าเรือระนอง

Last updated: 2016-06-28  |  2328 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรือสิรินันท์นาวา เที่ยวปฐมฤกษ์ ณ ท่าเรือระนอง

พิธีเปิดเส้นทางเดินเรือ ระบบตู้สินค้าท่าเรือระนอง วันที่ 2 ตุลาคม 2557

         การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ทำพิธีเปิดเส้นทางเดินเรือระบบตู้สินค้าท่าเรือระนอง บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำ-ท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดระนอง ในการเป็นประตูการค้าชายแดนฝั่งทะเลอันดามัน และความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ต่อมานายพิฑญาฬ เดชารัตน์ ผู้จัดการท่าเรือระนอง ได้กล่าวรายงานฯ โดยมี นายสุรพงษ์ รงค์สิริกุล รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้านบริหารบุคคลและด้านการเงิน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และกล่าวว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงภารกิจหลักและมุ่งพัฒนาให้ท่าเรือระนอง เป็นท่าเรือมาตรฐานหลัก รองรับการขนส่งระบบตู้สินค้าไปยัง ประเทศเมียนมาร์ กลุ่มประเทศแถบทะเลอันดามัน และกลุ่มประเทศ BIMSTEC (สมาชิก 7 ประเทศได้แก่ บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย เมียนมาร์ เนปาลและ ภูฏาน) สมัยก่อนนั้น แต่เดิมการขนส่งสินค้าให้กับประเทศในแถบทะเลอันดามัน จะต้องผ่านเส้นทางด้าน ช่องแคบมะละกา ท่าเรือสิงคโปร์ก่อน แล้วจึงเข้ามาสู่ฝั่งทะเลอันดามัน ประเทศแถบเอเชียใต้ จึงเชื่อมต่อไปประเทศยุโรป และ แอฟริกาได้ ทำให้การเดินเรือนั้นมีระยะเวลายาวนาน และมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการเดินทางในเส้นทางฝั่งท่าเรือระนอง ช่วยย่นระยะเวลาการขนส่งให้เร็วขึ้นจากเดิมได้อีกด้วย ดังนั้นเพื่อเปิดประตูการค้าและเศรษฐกิจของประเทศไทย และเชื่อมสู่เศรษฐกิจโลกได้นั้น ความสำเร็จนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทผู้ผลิตสินค้า ประกอบสินค้า นำเข้า-ส่งออก ผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้ำ ทางบกและ โลจิสติกส์ รวมตัวกันขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ เพื่อผลักดันให้ท่าเรือระนองกลายเป็นประตูการค้าฝั่งทะเลอันดามันอย่างแท้จริง และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้
        สายการเดินเรือผู้ให้บริการในเส้นทางนี้เป็นบริษัทแรก ได้แก่ S.A.K. Line Co.,Ltd. โดยมี บริษัทสยามซีทรานแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทน นายวิสุทธิ์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานบริษัท เอส เอ เค กระบี่อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้บริหารเส้นทางเดินเรือ จากกระบี่  ไปปีนัง ประเทศมาเลเซีย  และเปิดเส้นทางใหม่ จากท่าเรือระนอง สู่ท่าเรือร่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยเรือบรรทุกสินค้า (Container Ship) ชื่อเรือ สิรินันท์นาวา "SIRINUN NAVA" มีขนาด 1,912 ตันกรอส และ บรรทุกน้ำหนักได้ (DWT) 2,792 ตัน สร้างขึ้นในปี 1991 
        ทั้งนี้ ได้มีการทำพิธีเปิดในเวลา 9:09 นาที โดยมี (จากซ้าย)นางนฤมล ขรภูมิ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสุรพงษ์ รงค์สิริกุล รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยฯ และ นายวิสุทธิ์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานบริษัท เอส เอ เค กระบี่อินเตอร์เนชั่นแนล หลังจากนั้นได้ทำการ ปล่อยเรือ "สิรินันท์นาวา" เรือบรรทุกสินค้าเที่ยวปฐมฤกษ์ ออกเดินทางสู่ท่าเรือร่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ จะถึงประมาณ 7 วันข้างหน้า
        ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ DAW MIN MIN ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรม จังหวัดเกาะสอง และ U TUN TUN เลขาธิการหอการค้าและอุตสาหกรรม จังหวัดมะริด จากประเทศเมียนมาร์ นักธุรกิจ ส่วนราชการ สมาคม หอการค้า และผู้สื่อข่าว เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก เฟสบุ้คดีเจเดือน (แสงเดือน ทองเมืองสัก)
ข้อมูลเรือ: www.shipspotting.com
ข้อมูลท่าเรือระนอง : www.rnp.port.co.th
ข้อมูล BIMSTEC: www.bimstec.org

        
 

Powered by MakeWebEasy.com