ล่องเรือหารักษ์ ชมป่าโกงกางยักษ์ ณ ศูนย์วิจัยฯ

Last updated: 2016-06-28  |  1685 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ล่องเรือหารักษ์ ชมป่าโกงกางยักษ์ ณ ศูนย์วิจัยฯ

ล่องเรือหารักษ์  ชมป่าโกงกางยักษ์ ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการ "คนระนองเที่ยวระนอง" ได้ไปสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว โดยมี ผู้อำนวยการแขวงการทางระนอง นายบุญเสี่ยง หมู่เย็น และคณะจากกรมทางหลวง ร่วมกับ สมาชิกชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ได้ร่วมเข้าฟัง วีดีทัศน์ ประวัติความเป็นมาของ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง ซึ่งมี ดร.วิจารณ์ มีผล หัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

ศูนย์วิจัยป่าชายเลน ระนอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
เดินทางจากตัวเมืองระนองสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ถึง ตำบลหงาว เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระนอง) คลอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดระนอง
มีสะพานเดิน (Walk Way) เข้าไปในบริเวณป่าชายเลน ระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร ความกว้าง 1.5 เมตร  สะพานข้ามคลอง ระยะทางยาวประมาณ 38 เมตร ความกว้างสะพาน 1.5 เมตรเช่นกัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่อุทยาน พาเดินสะพานเดิน และให้ความรู้ เกี่ยวกับป่าชายเลน งานของศูนย์วิจัย พืชพันธ์ุในเขตป่าชายเลน และสัตว์ต่างๆ ซึ่งอาศัยในเขตป่าชายเลน

จากนั้น นั่งเรือหางยาวชมธรรมชาติ สองฝั่งคลองหงาว ไปสู่บริเวณป่าโกงกางยักษ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บรมราชกุมารี ได้เคยเสด็จแล้ว ในวันที่ 10 กันยายน 2539 ซึ่งในป่านี้เป็นป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ และไม่เคยผ่านการให้สัมปทานตัดไม้มาก่อน ทั้งนี้มีต้นโกงกางยักษ์ อายุกว่า 200 ปี วัดวงรอบต้นไม้ได้ประมาณ 2 เมตร หรือ 2 คนโอบ และ ลำต้นสูง กว่า 30 เมตร

สำหรับผู้ที่สนใจจะทัศนศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน ระนอง โทร. 077-848391 และ 077-848392

ขอบคุณข้อมูลการท่องเที่ยวจากศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง
 

Powered by MakeWebEasy.com